Các thành ngữ thú vị với từ letter

Việc nắm vững các thành ngữ có vai trò quan trọng đối với chuyên viên của một công ty dịch thuật, giúp họ không còn bỡ ngỡ với lối diễn đạt đầy ẩn dụ của người bản địa.

a Dear John letter
Là một lá thư của một người phụ nữ gửi cho bạn trai khi cô ấy muốn kết thúc mối quan hệ của họ.

He’s upset because he just got a Dear John letter from his girlfriend.

Anh ấy lo lắng vì bạn gái gửi thư tỏ ý muốn chia tay.

To the letter

Nếu bạn làm chính xác theo những gì bạn được hướng dẫn hay làm theo sự chỉ bảo, bạn có thể dùng đặc ngữ này để ám chỉ bạn chỉ làm theo chỉ dẫn.

I don’t know how it went wrong, I followed the instructions to the letter.

Tôi không biết nó bị hỏng như thế nào, tôi đã theo đúng các hướng dẫn.

a red-letter day

Chữ màu đỏ nhắc đến một ngày quan trọng hay đầy ý nghĩa nào đó, bắt  nguồn từ thực tế các ngày lễ được in màu đỏ trong các cuốn lịch.

Tony bought a house on the same day he got promoted in work; it was a real red-letter day for him.

Tony mua được nhà trùng với ngày anh ấy được thăng chức, thực sự là một ngày đáng nhớ!

a poison-pen letter

Một lá thư nặc danh (không có chữ ký) trong đó có những điều không hay được gửi đến cho người nhận. Thường mang những thông điệp xúc phạm hay đe dọa người nhận.

After he received a third poison-pen letter, he decided to show them to the police.

Do nhận được lá thư nặc danh thứ ba, anh ấy quyết định trình báo cảnh sát.